Ajankohtaista lennokkitoiminnassa.


 Terveisiä balsanpölytehtaalta:

On pyydetty vähän asiaa tuosta uudesta ilmailulaista ja sen vaikutuksesta lennokkien lennätykseen,

JA SE MULTIKOPTERI ON MYÖS LENNOKKI KUN SE ON HARRASTUSKÄYTÖSSÄ.

 

OPS M1-32

Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 §

KAUKO-OHJATUN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

 Tästä välistä puuttuu yleistä- sekä kaupallista työhön liittyvää tietoa. Jos kiinnostaa, tämä löytyy TRAFIN sivuilta. 

4 LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN ...................................................................... 6

4.1 Lennätykset on suoritettava siten, että niistä aiheutuva vaara ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen sekä meluhaitta ovat mahdollisimman pienet.

4.2 Lennokin lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua.

4.3 Lentoonlähtömassaltaan enintään 3 kg lennokin lennättäminen asutuskeskuksen tiheästi asutulla alueella on sallittua, kun lennättäjä on tutustunut alueeseen, varmistunut laitteen teknisestä kunnosta ja arvioinut, että lennättäminen voidaan suorittaa turvallisesti. Lentoonlähtömassaltaan yli 3 kg lennokin lennättäminen asutuskeskuksen tiheästi asutulla alueella ei ole sallittua.

4.4 Lennätykset on suoritettava siten, että ne eivät vaaranna, haittaa eivätkä estä hätä-, onnettomuus-, pelastus- tai vastaavaan poikkeustilanteeseen paikalle saapuvan yksikön tai viranomaisen toimintaa. Määräys 7 (8) TRAFI/90924/03.04.00.00/2016 OPS M1-32

4.5 Lennokista on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja yhteystiedot.

4.6 Lennokin lennättämisen on oltava suoraan näköyhteyteen perustuvaa. Lennokin on oltava koko ajan ohjattavissa ja sitä on lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden huomioon ottaen riittävän lähellä lennättäjää niin, että muu ilmaliikenne voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti suoran näköyhteyden perusteella ilman apuvälineitä.

4.7 Lennättäminen videolinkin avulla (FPV) on sallittua niin, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi käytetään vähintään yhtä avustajaa, joka havainnoi muun liikenteen ja esteet sekä arvioi väistämistarpeen luotettavasti ilman apuvälineitä. Avustajalla on oltava suora näköyhteys lennokkiin ja suora puheyhteys lennättäjään ilman viestintä- välineitä.

4.8 Lennätyskorkeuden on oltava alle 150 metriä maan tai veden pinnasta pois lukien erikseen määritellyt, ilmailutiedotusjärjestelmässä julkaistut lennokkien lennätyspaikat.

4.9 Lennokin lennättäminen lentoaseman läheisyydessä eli lähialueella (CTR, Control Zone), lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ, Flight Information Zone) tai radiovyö- hykkeellä (RMZ, Radio Mandatory Zone) on sallittua enintään 50 metrin korkeudella maan tai veden pinnasta, kun vaakasuora etäisyys kiitotiestä on vähintään viisi kilometriä. Mikäli on tarve lennättää lähempänä kiitotietä tai korkeammalla kuin 50 metriä edellä mainituilla alueilla, lennätyksistä on sovittava erikseen ilmaliikennepalvelun tarjoajan kanssa. Jyväskylän (EFJY) ja Utin (EFUT) lentoasemien lähialueella lennättämisestä on kuitenkin kaikissa tapauksissa sovittava erikseen ilmaliikennepalvelun tarjoajan kanssa. Lisäksi EFHK CTR SOUTH alapuolisella alueella lennättämisestä on sovittava kaikissa tapauksissa Helsinki-Vantaan (EFHK) ilmaliikennepalvelun tarjoajan kanssa.

4.10 Lennokin lennättämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyydessä tapahtuvaan ilmaliikenteeseen sekä noudatettava soveltuvin osin paikallisia ohjeita.

4.11 Lennokin on väistettävä kaikkia ilma-aluksia.

4.12 Kohtia 4.6, 4.8 ja 4.11 ei sovelleta vapaasti lentäviin lennokkeihin.

150m MAX. KAIKKIALLA SUOMESSA.

CTR ALUEILLA 50m MAX.

LÄHEMPÄNÄ, KUIN 5KM KIITOTIESTÄ 0m. ÄLÄ LENNÄTÄ. JOS NYT VÄLTTÄMÄTTÄ HALUAT, OTA AINA YHTEYS ILMALIIKENNEPALVELUN TARJOAJAAN.

 

LENNÄTYS HYVÄKSYTYLLÄ LENNÄTYSPAIKALLA, ESIM. PAATTISTEN LENNOKKIKENTTÄ, JOKA ON CTR ALUEELLA, MAX. 50m.

ILMOITTAMALLA HALUSTA LENNÄTTÄÄ KORKEAMMALLA, ILMALIIKENNEPALVELUN TARJOAJA MYÖNTÄÄ MAX. 300m.

 

EDELLEEN, HYVÄKSYTYLLÄ LENNÄTYSPAIKALLA, EFOP, ORIPÄÄ (EI CTR ALUEELLA), KORKEUS, NÄKÖYHTEYTEEN PERUSTUVA TOIMINTA (Visual line-of-sight (VLOS) operation). ILMOITUSTA ILMALIIKENNEPALVELUN TARJOAJAAN EI TARVITA.

 

MUISTA, LENNOKKI VÄISTÄÄ AINA!

t. Jamppu ja Ville


 

Harri Hyvösen perikunnan puolesta lahjoitettu lennokkitavaraa nuorten toimintaan.

Harri asui Uudessakaupungissa, mutta oli Jyväskylässä asuessaan mukana lennokkitoiminnassa.

Terveisin Briitta Santalahti

 

Turun Lentokerho ry:n ja "lennokkipoikien" puolesta suuret kiitokset lahjoittajalle ja Briitta Santalahdelle perille toimittamisesta.

KIITOS!

TLK / lennokkijaos
Jarmo Hellevaara Ville Pulkkinen